118,4727

Odbrana diplomskog rada - Nađa Gligorić - 101347/2013

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nađa Gligorić, broj indeksa 101347/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizacija događaja u kompaniji Nivea".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Gajić, predsednik komisije
  • prof. dr Radmila Živković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018