118,4727

Odbrana diplomskog rada - Milena Šuput - 103422/2016

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milena Šuput, broj indeksa 103422/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Lojalnost i programi lojalnosti kod niskotarifnih avio komanija na primeru Southwest Airlines".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Gajić, predsednik komisije
  • prof. dr Radmila Živković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018