118,4727

Odbrana diplomskog rada - Stefan Milić - 102832/2016

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Milić, broj indeksa 102832/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje odnosa sa potrošačima na primeru maloprodajnih lanaca u Srbiji".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Gajić, predsednik komisije
  • prof. dr Radmila Živković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018