118,4727

Odbrana diplomskog rada - Bojana Jovanović - 743/2007

Dana 01.11.2017. u 14:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Bojana Jovanović, broj indeksa 743/2007, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Pranje novca indikatori pranja novca za banke".


Članovi komisije:

  • prof. dr Nemanja Stanišić, predsednik komisije
  • prof. dr Tijana Radojević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018