118,4727

Odbrana diplomskog rada - Milena Stanojević - 100739/2011

Dana 01.11.2017. u 14:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milena Stanojević, broj indeksa 100739/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Saradnja Srbije sa IFC".


Članovi komisije:

  • prof. dr Nemanja Stanišić, predsednik komisije
  • prof. dr Tijana Radojević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018