118,4727

Odbrana diplomskog rada - Branislav Čeperković - 101620/2012

Dana 06.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Branislav Čeperković, broj indeksa 101620/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Finansiranje lokalne samouprave u Srbiji".


Članovi komisije:

  • doc. dr Ivica Terzić, predsednik komisije
  • prof. dr Dragiša Veličković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018