118,4727

Odbrana diplomskog rada - Anđela Spasojević - 101103/2013

Dana 01.11.2017. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anđela Spasojević, broj indeksa 101103/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijkih izveštaja privredno društvo Carnex d.o.o. Vrbas".


Članovi komisije:

  • prof. dr Tijana Radojević, predsednik komisije
  • prof. dr Nemanja Stanišić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018