118,4727

Odbrana diplomskog rada - Nenad Rosić - 120274/2014

Dana 01.11.2017. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Nenad Rosić, broj indeksa 120274/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analitza finansijskih izveštaja Dis d.o.o.".


Članovi komisije:

  • prof. dr Tijana Radojević, predsednik komisije
  • prof. dr Nemanja Stanišić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018