118,4727

Odbrana diplomskog rada - Milena Vujaković - 103156/2015

Dana 01.11.2017. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milena Vujaković, broj indeksa 103156/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijkih izveštaja preduzeća "Frutti d.o.o."".


Članovi komisije:

  • prof. dr Tijana Radojević, predsednik komisije
  • prof. dr Nemanja Stanišić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018