118,4727

Odbrana diplomskog rada - Tatjana Glumac - 102584/2015

Dana 03.11.2017. u 15:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tatjana Glumac, broj indeksa 102584/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Forenzičko računovodstvo i otkrivanje krivičnih dela u oblasti pravde".


Članovi komisije:

  • prof. dr Lidija Barjaktarović, predsednik komisije
  • prof. dr Goranka Knežević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018