118,4727

Odbrana diplomskog rada - Katarina Kostić - 120610/2014

Dana 03.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Kostić, broj indeksa 120610/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Istorija krivičnih dela u oblasti privrede sa posebnim osvrtom na utaju poreza".


Članovi komisije:

  • prof. dr Marija Kostić, predsednik komisije
  • prof. dr Goranka Knežević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018