118,4727

Odbrana diplomskog rada - Katarina Stevanović - 120089/2013

Dana 03.11.2017. u 15:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Stevanović, broj indeksa 120089/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Forenzičko računovodstvo u funkciji otkrivanja utaje porza-studija slučaja Republika Srbija".


Članovi komisije:

  • prof. dr Lidija Barjaktarović, predsednik komisije
  • prof. dr Goranka Knežević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018