118,4727

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Stanković - 120447/2012

Dana 15.06.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Stanković, broj indeksa 120447/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Instrumenti plaćanja u međunarodnom platnom prometu sa posebnim osvrtom na dokumentarni akreditiv".


Članovi komisije:

  • doc. dr Marko Milojević, predsednik komisije
  • doc. dr Ivica Terzić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018