118,4727

Odbrana diplomskog rada - Dejan Tintor - 104785/2010

Dana 14.06.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Dejan Tintor, broj indeksa 104785/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje rizicima u bankama".


Članovi komisije:

  • doc. dr Ivica Terzić, predsednik komisije
  • prof. dr Miroljub Hadžić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018