118,4727

Odbrana diplomskog rada - Mihael Ostojić - 120898/2009

Dana 05.06.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Mihael Ostojić, broj indeksa 120898/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Saradnja Srbije sa Međunarodnim Monetarnim Fondom".


Članovi komisije:

  • prof. dr Nemanja Stanišić, predsednik komisije
  • prof. dr Tijana Radojević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018