118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Jelena Đorđević - 102142/2014

Dana 29.09.2017. u 15:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Đorđević, broj indeksa 102142/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja Vračar d.o.o.".

Odbrana diplomskog rada - Jovana Dojčinović - 102407/2015

Dana 29.09.2017. u 15:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Dojčinović, broj indeksa 102407/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja - aktivno privredno društvo Daily Express društvo za prijem, prenos i isporuku i kurirsku dostavu pošiljaka doo Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Jovan Jovanović - 103618/2013

Dana 29.09.2017. u 15:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Jovan Jovanović, broj indeksa 103618/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja aktivnog privrednog društva Comel d.o.o.".

Odbrana diplomskog rada - Timea Bezdan - 120091/2013

Dana 29.09.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Timea Bezdan, broj indeksa 120091/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje kategorijama proizvoda u maloprodaji".

Odbrana diplomskog rada - Nada Trimčevski - 120439/2013

Dana 29.09.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nada Trimčevski, broj indeksa 120439/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prevarne radnje zaposlenih i prevare u finansijkijm izveštajima".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Perunović - 120397/2013

Dana 29.09.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Perunović, broj indeksa 120397/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ekonomsko veštačenje kao deo forenzičkog računovodstva".

Odbrana diplomskog rada - Anastasija Aleksić - 100643/2013

Dana 26.09.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anastasija Aleksić, broj indeksa 100643/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga forenzičkog računovodstva u sprečavanju prevara prilikom otvaranja stečajnog postupka".

Odbrana diplomskog rada - Kristina Đorđević - 103222/2013

Dana 26.09.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Kristina Đorđević, broj indeksa 103222/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Karakteristike postupka promene pravne forme pravnog lica u slučaju kada svi vlasnici nisu saglasni sa promenom".

Odbrana diplomskog rada - Dejana Dimitrijević - 102451/2013

Dana 26.09.2017. u 10:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Dejana Dimitrijević, broj indeksa 102451/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Karakteristike finansijskog izveštaja o vanrednim događajima sa posebnim osvrtom na bilans fuzije".

Odbrana diplomskog rada - Mirjana Nišović - 102112/2015

Dana 25.09.2017. u 17:30, u prostoriji 004, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Mirjana Nišović, broj indeksa 102112/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kreditni aranžmani Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom".

Odbrana diplomskog rada - Zagorka Simeunović - 100945/2013

Dana 22.09.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Zagorka Simeunović, broj indeksa 100945/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analitza finansijskih izveštaja Deloitte".

Odbrana diplomskog rada - Tamara Milić - 101119/2013

Dana 22.09.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tamara Milić, broj indeksa 101119/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja Simpo".

Odbrana diplomskog rada - Ognjen Savić - 101323/2013

Dana 25.09.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Ognjen Savić, broj indeksa 101323/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Principi bankarskog poslovanja".

Odbrana diplomskog rada - Olga Vasiljević - 102328/2015

Dana 26.09.2017. u 10:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Olga Vasiljević, broj indeksa 102328/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Porterova analiza grane-uloga i značaj u poslovanju savremenih preduzeća".

Odbrana diplomskog rada - Zorka Đurović - 101666/2014

Dana 21.09.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Zorka Đurović, broj indeksa 101666/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Interna revizija u javnom sektoru".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Joksić - 102479/2013

Dana 19.09.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Joksić, broj indeksa 102479/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Proširenje brenda profesionalnih timova na esport".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Popović - 102168/2013

Dana 18.09.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Popović, broj indeksa 102168/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Hipoteka kao sredstvo obezbeđenja".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Bajić - 103480/2016

Dana 22.09.2017. u 17:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Bajić, broj indeksa 103480/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Fundamentalna analiza akcionarskog društva Aerodrom Nikola Tesla".

Odbrana diplomskog rada - Dejan Rajić - 102821/2016

Dana 15.09.2017. u 11:30, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Dejan Rajić, broj indeksa 102821/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Pozicioniranost brenda "Najlepše želje" na srpskom tržištu čokolada".

Odbrana diplomskog rada - Stevan Đurić - 103059/2015

Dana 15.09.2017. u 11:30, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Stevan Đurić, broj indeksa 103059/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "AVON kao brend".

Odbrana diplomskog rada - Nataša Kostamdinović - 101404/2013

Dana 15.09.2017. u 11:30, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Nataša Kostamdinović, broj indeksa 101404/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Društvena odgovornost na primeru kompanije Coca-Cola".

Odbrana diplomskog rada - Hani Elfallah - 103440/2013

Dana 15.09.2017. u 14:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Hani Elfallah, broj indeksa 103440/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "The Importance of investment funds".

Odbrana diplomskog rada - Petar Pavlović - 120408/2011

Dana 23.09.2017. u 10:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Petar Pavlović, broj indeksa 120408/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Zloupotreba i zaštita od zloupotrebe u e-bankingu".

Odbrana diplomskog rada - Milica Ristić - 101979/2013

Dana 06.09.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Milica Ristić, broj indeksa 101979/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Strategije za privlačenje i zadržavanje korisnika usluga Generali osiguranja".

Odbrana diplomskog rada - Marija Čočić - 101470/2013

Dana 06.09.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Marija Čočić, broj indeksa 101470/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Marketinške komunikacije u savremenom poslovanju na primeru kompanije Nescafe".

Odbrana diplomskog rada - Nina Kresović - 102964/2015

Dana 06.09.2017. u 16:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Nina Kresović, broj indeksa 102964/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Strategijske poslovne alijanse uloga i značaj u savremenom poslovanju".

Odbrana diplomskog rada - Darko Maksimović - 103700/2016

Dana 06.09.2017. u 16:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Darko Maksimović, broj indeksa 103700/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Strategijska kontrola kao faza procesa strategijskog menadžmenta".

Odbrana diplomskog rada - Filip Veselinovi - 101801/2012

Dana 05.09.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Filip Veselinovi, broj indeksa 101801/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Strane direktne investicije".

Univerzitet Singidunum © 2018