118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Ana Mirosavljević - 103433/2016

Dana 30.08.2017. u 14:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Mirosavljević, broj indeksa 103433/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Berzansko poslovanje i poslovne performanse hotela sa posebnim osvrtom na Carlson Rezidor hotelsku grupaciju".

Odbrana diplomskog rada - Marina Jeremić - 101126/2013

Dana 28.08.2017. u 12:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marina Jeremić, broj indeksa 101126/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza postupka osnivanja privrednog društva sa računovodstvenog aspekta".

Odbrana diplomskog rada - Anton Ećimović - 120164/2013

Dana 30.08.2017. u 14:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Anton Ećimović, broj indeksa 120164/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Karakteristike tražnje u automobilskoj industriji na primeru "Wolkswagen" grupe".

Univerzitet Singidunum © 2018