118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Sanja Popović - 120741/2014

Dana 28.07.2017. u 10:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Sanja Popović, broj indeksa 120741/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Rizici u bankarstvu-studija slučaja Jubmes banka".

Odbrana diplomskog rada - Nevena Hadži-Niković - 100802/2012

Dana 19.07.2017. u 17:15, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nevena Hadži-Niković, broj indeksa 100802/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prevare i otkrivanje prevara u reviziji".

Odbrana diplomskog rada - Dragana Nikolić - 102119/2014

Dana 19.07.2017. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Dragana Nikolić, broj indeksa 102119/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza korporativnih strategija kroz studiju slučaja".

Odbrana diplomskog rada - Martina Trnčić - 120509/2014

Dana 19.07.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Martina Trnčić, broj indeksa 120509/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Lojalnost brendu na primeru kompanije Zara".

Odbrana diplomskog rada - Milica Buljević - 170396/2015

Dana 18.07.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Buljević, broj indeksa 170396/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Opravdanost upotrebe finansijskih pokazatelja u otkrivanju korišćenja metoda upravljanja rezultatom".

Odbrana diplomskog rada - Jovan Živojinović - 100129/2010

Dana 18.07.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Jovan Živojinović, broj indeksa 100129/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja u trgovini: studija slučaja privrednog društva Arsenal Co doo".

Odbrana diplomskog rada - Milica Jovanović - 101188/2013

Dana 14.07.2017. u 11:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Jovanović, broj indeksa 101188/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj interneta na ponašanje potrošača u kupovini na primeru eBay".

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Pešić - 102536/2016

Dana 14.07.2017. u 11:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Nemanja Pešić, broj indeksa 102536/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Lojalnost brendu na primeru Apple-a".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Pantić - 120036/2013

Dana 14.07.2017. u 10:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Pantić, broj indeksa 120036/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Nepravilnosti u okviru IPA fondova".

Odbrana diplomskog rada - Marina Žižić - 101381/2013

Dana 14.07.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marina Žižić, broj indeksa 101381/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja aktivnog privrednog društva Pernord Ricad doo".

Odbrana diplomskog rada - Ana Sahter - 100248/2013

Dana 14.07.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Sahter, broj indeksa 100248/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja privrednog društva Inberg doo Boljevci".

Odbrana diplomskog rada - Petar Veličković - 101824/2013

Dana 14.07.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Petar Veličković, broj indeksa 101824/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja privrednog društva "X Trade"doo Jagodina".

Odbrana diplomskog rada - Husam Abubaker - 102645/2013

Dana 12.07.2017. u 15:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Husam Abubaker, broj indeksa 102645/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "The bank credit and banking liquidity and its impact on revenue and risk".

Odbrana diplomskog rada - Marija Bošković - 120711/2013

Dana 11.07.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Bošković, broj indeksa 120711/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Emocionalno brendiranje".

Odbrana diplomskog rada - Nataša Luković - 100712/2013

Dana 14.07.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nataša Luković, broj indeksa 100712/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijkih izveštaja preduzeća "PVM doo Kraljevo"".

Odbrana diplomskog rada - Ljubica Čapko - 102706/2016

Dana 14.07.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ljubica Čapko, broj indeksa 102706/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ekonomsko finansijska analiza društva Metalac AD Gornji Milanovac i društva Gorenje DOO Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Ana Ilinčić - 101126/2009

Dana 11.07.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Ilinčić, broj indeksa 101126/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Osiguranje od požara u kompaniji Dunav osiguranje".

Odbrana diplomskog rada - Ivana Milovanović - 102593/2012

Dana 14.07.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivana Milovanović, broj indeksa 102593/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Evropska banka za obnovu i razvoj-EBRD ciljevi osnivanja i članstvo".

Odbrana diplomskog rada - Jasmina Bušatlić - 103147/2016

Dana 11.07.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jasmina Bušatlić, broj indeksa 103147/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet marketing na primeru kompanije Forbs".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Savović - 100604/2013

Dana 11.07.2017. u 10:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Savović, broj indeksa 100604/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Novac, pojam i funkcija sa primerom američkog dolara".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Kresoja - 98/2008

Dana 10.07.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Kresoja, broj indeksa 98/2008, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Klasifikacija troškova u kompaniji-studija slučaja: primer obračuna troškova JIT metodom".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Radović - 102817/2010

Dana 11.07.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Radović, broj indeksa 102817/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Specifičnosti poslovnog komuniciranja i pregovaranja u međunarodnom okruženju".

Odbrana diplomskog rada - Andrea Joksimović - 100160/2013

Dana 10.07.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Andrea Joksimović, broj indeksa 100160/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Pranje novca u bankarskom sektoru i indikatori za prepoznavanje pranja novca ".

Odbrana diplomskog rada - Sanja Vukomanović - 102040/2014

Dana 10.07.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Sanja Vukomanović, broj indeksa 102040/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kartičarstvo".

Odbrana diplomskog rada - Marija Stević - 102183/2015

Dana 10.07.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Stević, broj indeksa 102183/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Elektronsko bankarstvo u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Anja Milijić - 103057/2013

Dana 07.07.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anja Milijić, broj indeksa 103057/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja na primeru privrednog društva Pionir d.o.o.".

Odbrana diplomskog rada - Kosta Benić - 101958/2014

Dana 07.07.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Kosta Benić, broj indeksa 101958/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja ATM DOO Sevojno".

Odbrana diplomskog rada - Tamara Kokić - 100156/2013

Dana 07.07.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tamara Kokić, broj indeksa 100156/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja Koncerna za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi a.d. Požarevac".

Odbrana diplomskog rada - Andrijana Kuljaj - 101174/2013

Dana 05.07.2017. u 17:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Andrijana Kuljaj, broj indeksa 101174/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Izmene u Međunarodnim standardima revizije koje se tiču forme izveštaja nezavisnog revizora".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Lukić - 102697/2013

Dana 11.07.2017. u 14:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Lukić, broj indeksa 102697/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Verbalna i neverbalna komunikacija na primeru 20 th Century Fox".

Univerzitet Singidunum © 2018