118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Vesna Janković - 120787/2014

Dana 22.06.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Vesna Janković, broj indeksa 120787/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Porez na dohodak građana: oporezivanje zarada u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Dubravka Blažeski Anđelković - 102955/2015

Dana 22.06.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Dubravka Blažeski Anđelković, broj indeksa 102955/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Sprečavanje pranja novca-međunarodna i domaća regulativa i institucije sprečavanja pranja novca-stanje u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Stanković - 120447/2012

Dana 15.06.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Stanković, broj indeksa 120447/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Instrumenti plaćanja u međunarodnom platnom prometu sa posebnim osvrtom na dokumentarni akreditiv".

Odbrana diplomskog rada - Dejan Tintor - 104785/2010

Dana 14.06.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Dejan Tintor, broj indeksa 104785/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje rizicima u bankama".

Odbrana diplomskog rada - Mihael Ostojić - 120898/2009

Dana 05.06.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Mihael Ostojić, broj indeksa 120898/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Saradnja Srbije sa Međunarodnim Monetarnim Fondom".

Univerzitet Singidunum © 2018