118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Vasilije Đurović - 102310/2014

Dana 25.05.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Vasilije Đurović, broj indeksa 102310/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Formiranje sredstava za poslovanje IBRD".

Odbrana diplomskog rada - Marko Markov - 104644/2011

Dana 18.05.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Marko Markov, broj indeksa 104644/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet marketing na primeru brenda Toyota".

Odbrana diplomskog rada - Veljko Milićević - 101523/2012

Dana 15.05.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Veljko Milićević, broj indeksa 101523/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Obavezno i kasko osiguranje motornih vozila".

Odbrana diplomskog rada - Nevena Topić - 101198/2012

Dana 15.05.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nevena Topić, broj indeksa 101198/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prodaja u osiguranju".

Univerzitet Singidunum © 2018