118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Tajana Mitrović - 101599/2012

Dana 29.04.2017. u 12:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tajana Mitrović, broj indeksa 101599/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Tehnike otkrivanja prevara od strane revizije sa akcentom na internu reviziju".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Lazić - 104576/2010

Dana 10.04.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Lazić, broj indeksa 104576/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Monetarna politika prednosti i nedostaci".

Odbrana diplomskog rada - Bojana Kontić - 103185/2013

Dana 04.04.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Bojana Kontić, broj indeksa 103185/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Porez i poreski sistemi, načela oporezivanja kroz istoriju".

Univerzitet Singidunum © 2018