118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Milan Stojić - 140588/2012

Dana 23.03.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Milan Stojić, broj indeksa 140588/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Evropska Centralna banka (ECB)-jedinstvena monetarna politika EMU".

Odbrana diplomskog rada - Tamara Subotić - 100319/2012

Dana 17.03.2017. u 14:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tamara Subotić, broj indeksa 100319/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prevare i kriminalne radnje u finansijskim izveštajima ".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Jevtić - 102525/2014

Dana 13.03.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Jevtić, broj indeksa 102525/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Poslovni modeli elektronske trgovine".

Odbrana diplomskog rada - Bogdan Đerković - 102576/2013

Dana 09.03.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Bogdan Đerković, broj indeksa 102576/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Marketing u kompaniji Weiss Light".

Odbrana diplomskog rada - Jelena Perić - 140570/2014

Dana 17.03.2017. u 14:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Perić, broj indeksa 140570/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Sprečavanje pranja novca-stanje u Srbiji".

Univerzitet Singidunum © 2018