118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Ognjen Pavlović - 101587/2013

Dana 08.02.2017. u 13:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Ognjen Pavlović, broj indeksa 101587/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Korišćenje imejl marketinga za mala i srednja preduzeća u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Miljenko Ivković - 103536/2013

Dana 24.02.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Miljenko Ivković, broj indeksa 103536/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Perspektive razvoja tehnološkog preduzetništva u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Voin Milinković - 101806/2010

Dana 21.02.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Voin Milinković, broj indeksa 101806/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Odnosi Srbije sa MMF-om".

Odbrana diplomskog rada - Luka Gudović - 101789/2012

Dana 21.02.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Luka Gudović, broj indeksa 101789/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskog izveštaja privrednog društva "EX ING B&P"".

Odbrana diplomskog rada - Predrag Mijušković - 102037/2012

Dana 08.02.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Predrag Mijušković, broj indeksa 102037/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "IDA-saradnja i članstvo sa Republikom Srbijom".

Odbrana diplomskog rada - Luka Kruščić - 102352/2017

Dana 10.02.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Luka Kruščić, broj indeksa 102352/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza prelomne tačke u poslovnom odlučivanju".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Tomić - 101864/2012

Dana 01.02.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Tomić, broj indeksa 101864/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Elektronska tgovina u Srbiji i svetu".

Odbrana diplomskog rada - Marko Krivokapić - 104017/2011

Dana 01.02.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Marko Krivokapić, broj indeksa 104017/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kreditni aranžmai MMF-a".

Univerzitet Singidunum © 2018