118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Nikola Novaković - 100603/2010

Dana 26.12.2017. u 15:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Novaković, broj indeksa 100603/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Elektronsko bankarstvo".

Odbrana diplomskog rada - Marko Šurjanović - 100592/2010

Dana 22.12.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Marko Šurjanović, broj indeksa 100592/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Odlučivanje potrošača o kupovini na primeru kompanije IKEA".

Odbrana diplomskog rada - Slobodan Bošnjaković - 102797/2014

Dana 20.12.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Slobodan Bošnjaković, broj indeksa 102797/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga Međunarodnog Monetarnog Fonda u svetskom monetarnom sistemu".

Odbrana diplomskog rada - Srđan Zorić - 102201/2013

Dana 06.12.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Srđan Zorić, broj indeksa 102201/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet marketing-studija slučaja merenje efikasnosti on lajn reklamiranja".".

Odbrana diplomskog rada - Luka Zlatanovski - 101791/2012

Dana 08.12.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Luka Zlatanovski , broj indeksa 101791/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kanali prodaje hotelskih kapaciteta".

Odbrana diplomskog rada - Milićević Sunčica - E-5001/2008

Dana 08.12.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milićević Sunčica, broj indeksa E-5001/2008, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Dimenzije savremenog elektronskog poslovanja-studija slučaja Limundo".

Odbrana diplomskog rada - Milica Đokić - 101001/2013

Dana 05.12.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Đokić, broj indeksa 101001/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje odnosima sa potrošačima na primeru Coca Cole".

Odbrana diplomskog rada - Viktor Kuzmanović - 120385/2014

Dana 07.12.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Viktor Kuzmanović, broj indeksa 120385/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Koncept liderstva u državnoj upravi".

Univerzitet Singidunum © 2018