118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Marina Mijatović - 103613/2016

Dana 28.11.2017. u 15:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marina Mijatović, broj indeksa 103613/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja Fruvita d.o.o. Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Petrović - 105130/2010

Dana 27.11.2017. u 10:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Petrović, broj indeksa 105130/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uporedne karakteristike u sektoru osiguranja zapadne i istočne Evrope".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Matić - 102231/2014

Dana 28.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Matić, broj indeksa 102231/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Elektronska radna biografija (e-CV)".

Odbrana diplomskog rada - Strahinja Mijailović - 101797/2013

Dana 28.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Strahinja Mijailović, broj indeksa 101797/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Savremeni koncept menadžmenta ljudskih resursa, studija aslučaja: Analiza HR menadžmenta kompanije Nelt".

Odbrana diplomskog rada - Anja Antonić - 101296/2013

Dana 24.11.2017. u 11:00, u prostoriji 018, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Anja Antonić, broj indeksa 101296/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Proces organizovanja obuke i treninga u savremenim organizacijama".

Odbrana diplomskog rada - Marijana Vasiljević - 100207/2013

Dana 28.11.2017. u 12:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marijana Vasiljević, broj indeksa 100207/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza uspešnosti organizovanja sajma obrazovanja".

Odbrana diplomskog rada - Ivana Dragićević - 101161/2013

Dana 22.11.2017. u 13:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivana Dragićević, broj indeksa 101161/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja Banbus".

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Đurić - 100261/2011

Dana 21.11.2017. u 11:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Nemanja Đurić, broj indeksa 100261/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Sredstva unutrašnjeg transporta".

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Bursać - 102320/2016

Dana 21.11.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nemanja Bursać, broj indeksa 102320/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Korišćenje društvenih mreža u svrhu marketinga košarkaških klubova, analiza na primeru NBA lige".

Odbrana diplomskog rada - Jelisaveta Stefanoski - 101368/2013

Dana 21.11.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelisaveta Stefanoski, broj indeksa 101368/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza uticaja brendova na generaciju Z posredstvom društvenih mreža".

Odbrana diplomskog rada - Vojislav Milenković - 100921/2013

Dana 16.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Vojislav Milenković, broj indeksa 100921/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kreiranje optimalnih portfolija akcija sa NYSE".

Odbrana diplomskog rada - Goran Trpčeski - 120769/2013

Dana 16.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Goran Trpčeski, broj indeksa 120769/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Tehnologija obnavljanja spoljnotrgovinskog lizinga".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Milisavljević - 160261/2012

Dana 17.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Milisavljević, broj indeksa 160261/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Društvene mreže kao kanal distribucije u poslovanju banaka".

Odbrana diplomskog rada - Milica Veselinović - 103591/2013

Dana 08.11.2017. u 15:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Veselinović, broj indeksa 103591/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza odnosa i uspešnosti poslovanja unutar jedne grupe pravnih lica".

Odbrana diplomskog rada - Ivana Teofanov - 101556/2013

Dana 08.11.2017. u 15:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivana Teofanov, broj indeksa 101556/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ekonomske posledice statusnih promena sa posebnim osvrtom na pripajanje".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Bukvić - 102435/2012

Dana 08.11.2017. u 15:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Bukvić, broj indeksa 102435/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Stalna imovina u finanaisjkom izveštavanju i njen značaj za poslovanje privrednih društava".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Milošević - 104060/2016

Dana 08.11.2017. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Milošević, broj indeksa 104060/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kulturološke razlike u poslovanju Srbije i Japana".

Odbrana diplomskog rada - Saša Bajić - 100253/2013

Dana 08.11.2017. u 15:30, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Saša Bajić, broj indeksa 100253/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Finansijski derivati i primena svopova u Narodnoj Banci Srbije".

Odbrana diplomskog rada - David Veličković - 100326/2012

Dana 08.11.2017. u 14:15, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student David Veličković, broj indeksa 100326/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Nezavisnost revizora i etika u reviziji".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Nedeljković - 101685/2013

Dana 08.11.2017. u 14:15, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Nedeljković, broj indeksa 101685/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Priznavanje i vrednovanje zaliha u finansijskim izveštajima".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Popadić - 101040/2013

Dana 08.11.2017. u 14:15, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Popadić, broj indeksa 101040/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza i ocena interne kontrole u privrednim društvima".

Odbrana diplomskog rada - Marina Bogojević - 100305/2013

Dana 08.11.2017. u 14:15, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marina Bogojević, broj indeksa 100305/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Profesionalni odnos između interne i eksterne revizije banke".

Odbrana diplomskog rada - Aleksa Petrović - 102405/2013

Dana 08.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksa Petrović, broj indeksa 102405/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Inflacija-pojam i teorija".

Odbrana diplomskog rada - Aleksa Minić - 100823/2013

Dana 08.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksa Minić, broj indeksa 100823/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kreditiranje stanovništva studija slučaja Banca Intesa a.d. Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Ilić - 120032/2012

Dana 08.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Ilić, broj indeksa 120032/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Inflacija-pojam i teorija".

Odbrana diplomskog rada - Marina Cvetić - 102644/2014

Dana 08.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marina Cvetić, broj indeksa 102644/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kreditiranje privrede i uslovi kreditiranja".

Odbrana diplomskog rada - Slobodan Savić - 103486/2013

Dana 08.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Slobodan Savić, broj indeksa 103486/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Garancija".

Odbrana diplomskog rada - Tajana Jelača - 101443/2013

Dana 08.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tajana Jelača, broj indeksa 101443/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Monetarna politika Evropske unije".

Odbrana diplomskog rada - Filip Jakovljević - 101600/2013

Dana 08.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Filip Jakovljević, broj indeksa 101600/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Mobilno bankarstvo".

Odbrana diplomskog rada - Marko Perić - 100346/2013

Dana 08.11.2017. u 14:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Marko Perić, broj indeksa 100346/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijkih izveštaja kompanije KPMG d.o.o. za 2015. godinu".

Odbrana diplomskog rada - Luka Mitić - 100593/2013

Dana 06.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Luka Mitić, broj indeksa 100593/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analitza finansijskih izveštaja Soko Štark d.o.o.".

Odbrana diplomskog rada - Jovana Smoljenović - 102316/2015

Dana 06.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Smoljenović, broj indeksa 102316/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analitza finansijskih izveštaja kompanije Nelt".

Odbrana diplomskog rada - Nataša Stojčić - 101341/2012

Dana 06.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nataša Stojčić, broj indeksa 101341/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Biznis plan u fuznkciji obezbeđenja kredita-studija slučaja Agrounija Zrenjanin".

Odbrana diplomskog rada - Vanja Urošević - 102970/2013

Dana 06.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Vanja Urošević, broj indeksa 102970/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Faze pranja novca sa primerom na situaciju u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Jovana Veličković - 102152/2013

Dana 06.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Veličković, broj indeksa 102152/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza pokazatelja rentabilnosti za proces donošenja odluka na slučaju kompanije Jafa Crvenka".

Odbrana diplomskog rada - Ana Ječmenica - 102894/2013

Dana 03.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Ječmenica, broj indeksa 102894/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Međunarodni sajmovi".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Vučetić - 102255/2013

Dana 06.11.2017. u 12:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Vučetić, broj indeksa 102255/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Izazovi upravljanja ljudskim resursima u sezonskom poslovanju turističkog kompleksa".

Odbrana diplomskog rada - Milica Buljević - 120210/2013

Dana 06.11.2017. u 12:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Buljević, broj indeksa 120210/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Obuka i razvoj zaposlenih u Narodnoj Banci Srbije".

Odbrana diplomskog rada - Nevena Mileusnić - 100765/2013

Dana 06.11.2017. u 12:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nevena Mileusnić, broj indeksa 100765/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga lidera u motivaciji zaposlenih u D.O.O. Niponu".

Odbrana diplomskog rada - Marijana Raković - 100691/2013

Dana 06.11.2017. u 11:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marijana Raković, broj indeksa 100691/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Savremene metode procesa regrutovanja i selekcije ljudskih resursa u kompaniji ADECCO".

Odbrana diplomskog rada - Milica Batinica - 100211/2013

Dana 06.11.2017. u 11:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Batinica, broj indeksa 100211/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Poslovi budućnosti sa aspekta menadžmenta ljudskih resursa".

Odbrana diplomskog rada - Mihailo Pavlović - 103042/2013

Dana 06.11.2017. u 11:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Mihailo Pavlović, broj indeksa 103042/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Mobing u radu".

Odbrana diplomskog rada - Tamara Žunić - 100627/2013

Dana 03.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tamara Žunić, broj indeksa 100627/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Monopoli i uzroci njihovog nastanka".

Odbrana diplomskog rada - Tamara Prijović - 120495/2014

Dana 03.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tamara Prijović, broj indeksa 120495/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj marketinga na unapređenje prodaje u savremenom poslovanju na primeru Avio kompanija".

Odbrana diplomskog rada - Slađan Grabovac - 104959/2009

Dana 07.11.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Slađan Grabovac, broj indeksa 104959/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Koegzistencija i saradnja klasične i savremene elektronske trgovine".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Trajković - 102678/2013

Dana 07.11.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Trajković, broj indeksa 102678/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Markatinške usluge pošte na primeru kompanije Dunav Osiguranja".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Kovačević - 102038/2014

Dana 02.11.2017. u 19:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Kovačević, broj indeksa 102038/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Pranje novca-studija slučaja: indikatori pranja novca za revizore".

Odbrana diplomskog rada - Teodor Stojković - 101064/2013

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Teodor Stojković, broj indeksa 101064/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Strategijsko upravljenje brendom".

Odbrana diplomskog rada - Jovana Rajak - 100615/2013

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Rajak, broj indeksa 100615/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Etika u advertajzingu".

Odbrana diplomskog rada - Tatjana Ikač - 100351/2013

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tatjana Ikač, broj indeksa 100351/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj poznatih ličnosti na pozicioniranje brenda".

Odbrana diplomskog rada - Jovan Mrvić - 100586/2013

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Jovan Mrvić, broj indeksa 100586/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Lojalnost potrošača".

Odbrana diplomskog rada - Andrijana Stepanić - 102326/2013

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Andrijana Stepanić, broj indeksa 102326/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga direktnog marketinga na primeru kompanije Medison International".

Odbrana diplomskog rada - Nađa Gligorić - 101347/2013

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nađa Gligorić, broj indeksa 101347/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizacija događaja u kompaniji Nivea".

Odbrana diplomskog rada - Davor Marušić - 101644/2013

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Davor Marušić, broj indeksa 101644/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj lojalnosti potrošača na primeru kompanije Etihad Airways i Air Serbia".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Živanović - 101659/2013

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Živanović, broj indeksa 101659/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Lobiranje na primeru kompanije Filip Moris".

Odbrana diplomskog rada - Milena Šuput - 103422/2016

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milena Šuput, broj indeksa 103422/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Lojalnost i programi lojalnosti kod niskotarifnih avio komanija na primeru Southwest Airlines".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Popović - 100488/2013

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Popović, broj indeksa 100488/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Proces brendiranja studija slučaja Google i Coca Cola".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Milić - 102832/2016

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Milić, broj indeksa 102832/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje odnosa sa potrošačima na primeru maloprodajnih lanaca u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Uroš Mladenović - 101334/2013

Dana 10.11.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Uroš Mladenović, broj indeksa 101334/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Pozicioniranje na tržištu na primeru izdavačke kuće Laguna".

Odbrana diplomskog rada - Bojana Jovanović - 743/2007

Dana 01.11.2017. u 14:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Bojana Jovanović, broj indeksa 743/2007, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Pranje novca indikatori pranja novca za banke".

Odbrana diplomskog rada - Milena Stanojević - 100739/2011

Dana 01.11.2017. u 14:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milena Stanojević, broj indeksa 100739/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Saradnja Srbije sa IFC".

Odbrana diplomskog rada - Milena Vujaković - 103156/2015

Dana 01.11.2017. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milena Vujaković, broj indeksa 103156/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijkih izveštaja preduzeća "Frutti d.o.o."".

Odbrana diplomskog rada - Branislav Čeperković - 101620/2012

Dana 06.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Branislav Čeperković, broj indeksa 101620/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Finansiranje lokalne samouprave u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Anđela Spasojević - 101103/2013

Dana 01.11.2017. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anđela Spasojević, broj indeksa 101103/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijkih izveštaja privredno društvo Carnex d.o.o. Vrbas".

Odbrana diplomskog rada - Nenad Rosić - 120274/2014

Dana 01.11.2017. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Nenad Rosić, broj indeksa 120274/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analitza finansijskih izveštaja Dis d.o.o.".

Odbrana diplomskog rada - Dragana Zarić - 100333/2013

Dana 01.11.2017. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Dragana Zarić, broj indeksa 100333/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja privrednog društva Telenor d.o.o.".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Kostić - 120610/2014

Dana 03.11.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Kostić, broj indeksa 120610/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Istorija krivičnih dela u oblasti privrede sa posebnim osvrtom na utaju poreza".

Odbrana diplomskog rada - Tatjana Glumac - 102584/2015

Dana 03.11.2017. u 15:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tatjana Glumac, broj indeksa 102584/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Forenzičko računovodstvo i otkrivanje krivičnih dela u oblasti pravde".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Stevanović - 120089/2013

Dana 03.11.2017. u 15:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Stevanović, broj indeksa 120089/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Forenzičko računovodstvo u funkciji otkrivanja utaje porza-studija slučaja Republika Srbija".

Univerzitet Singidunum © 2018