118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Šaber - 100335/2012

Dana 30.10.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Šaber, broj indeksa 100335/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Sistemi obračuna po stvarnim troškovima-strudija slučaja proizvodnog preduzeća".

Odbrana diplomskog rada - Marija Lokanc - 102049/2013

Dana 30.10.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Lokanc, broj indeksa 102049/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza prelomne tačke rentabilnosti".

Odbrana diplomskog rada - Maja Obradović - 103515/2013

Dana 26.10.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Maja Obradović, broj indeksa 103515/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razumevanje generacije Z kao budućegtržišta svetskih kompanija".

Odbrana diplomskog rada - Jovanka Kušić - 102361/2013

Dana 27.10.2017. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovanka Kušić, broj indeksa 102361/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Karakteristike bilansa fuzije na primeru privrednih društava".

Odbrana diplomskog rada - Ivan Đorđević - 100847/2013

Dana 31.10.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Ivan Đorđević, broj indeksa 100847/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje rizicima u osiguranju studija slučaja Dunav osiguranje ADO Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Jelena Tanasković - 102359/2015

Dana 19.10.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Tanasković, broj indeksa 102359/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Centralna Banka, uloga i funkcije".

Odbrana diplomskog rada - Milica Koprivica - 102784/2014

Dana 19.10.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Koprivica, broj indeksa 102784/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Mobilno bankarstvo".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Krmpotić - 101048/2012

Dana 19.10.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Krmpotić, broj indeksa 101048/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Tradicionalni sistem obračuna troškova-prednosti i nedostaci sistema obračuna po stvarnim troškovima".

Odbrana diplomskog rada - Maja Petrović - 100118/2013

Dana 27.10.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Maja Petrović, broj indeksa 100118/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza karakteristika budžetskog računovodstva na primeru školskih ustanova".

Odbrana diplomskog rada - Ognjen Dimić - 100524/2012

Dana 27.10.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Ognjen Dimić, broj indeksa 100524/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet komunikacija sa potrošačima na primeru železničkog saobraćaja".

Odbrana diplomskog rada - Damjan Stanišljević - 101766/2013

Dana 20.10.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Damjan Stanišljević, broj indeksa 101766/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja Piljan Komerc DOO Boljevci".

Odbrana diplomskog rada - Ana Obradović - 101853/2013

Dana 20.10.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Obradović, broj indeksa 101853/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja na primeru privrednog društva Zlatiborac".

Odbrana diplomskog rada - Ilija Poguberov - 101813/2015

Dana 20.10.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Ilija Poguberov, broj indeksa 101813/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Sprečavanje pranja novca-međunarodna i domaća regulativa i institucije sprečavanja pranja novca-stanje u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Igor Radovanović - 104297/2016

Dana 18.10.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Igor Radovanović, broj indeksa 104297/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Elektronska trgovina kao pretpostavka uspešnog preduzeća".

Odbrana diplomskog rada - Krisitina Pržulj - 101265/2013

Dana 20.10.2017. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Krisitina Pržulj, broj indeksa 101265/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Forenzičko računovodstvo i otkrivawe nezakonitih radwi zaposlenih".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Milosavljević - 101539/2013

Dana 16.10.2017. u 11:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Milosavljević, broj indeksa 101539/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prestanak rada privrednog društva sa računovodstvenog aspekta".

Odbrana diplomskog rada - Sandra Tasevski - 100380/2013

Dana 20.10.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Sandra Tasevski, broj indeksa 100380/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Korišćenje društvenih mreža u svrhu marketinga fudbalskih klubova".

Odbrana diplomskog rada - Đorđe Belanović - 120129/2013

Dana 16.10.2017. u 16:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Đorđe Belanović, broj indeksa 120129/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza implementacije ERP sistema na primeru kompanije NIS".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Živković - 101415/2013

Dana 18.10.2017. u 14:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Živković, broj indeksa 101415/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Finansiranje razvoja korporacije emisijom akcija na primeru IT kompanija".

Odbrana diplomskog rada - Jelena Popović - 120138/2013

Dana 13.10.2017. u 14:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Popović, broj indeksa 120138/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Forenzičko računovodstvo i instrumenti suzbijanja mita i korupcije".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Cvijanović - 100342/2012

Dana 16.10.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Cvijanović, broj indeksa 100342/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Transmisioni mehanizam monetarnih procesa".

Odbrana diplomskog rada - Tijana Erceg - 101399/2013

Dana 17.10.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tijana Erceg, broj indeksa 101399/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Efikasna komunikacija brenda sa potrošačima na primeru kompanije Ford".

Odbrana diplomskog rada - Slobodan Petković - 100806/2013

Dana 13.10.2017. u 13:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Slobodan Petković, broj indeksa 100806/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja društvo za promet naftnih derivata Lukoil AD".

Odbrana diplomskog rada - Ivana Višnjić - 101839/2014

Dana 13.10.2017. u 13:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivana Višnjić, broj indeksa 101839/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja kompanije "Bambi"A.D.".

Odbrana diplomskog rada - Milica Petrović - 102684/2013

Dana 13.10.2017. u 13:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Petrović, broj indeksa 102684/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uslovi korišćenja kreditnih aranžmana MMF".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Stepanović - 101743/2012

Dana 16.10.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Stepanović, broj indeksa 101743/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Direktni porezi u Srbiji-Primer:Utvrđivanje poreza na nepokretnost".

Odbrana diplomskog rada - Hani Mosbah - 102650/2013

Dana 26.10.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Hani Mosbah, broj indeksa 102650/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "The Implamentation of Basel Accord in Prevention of Bank Crises".

Odbrana diplomskog rada - Jovana Mihailović - 100875/2013

Dana 10.10.2017. u 15:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Mihailović, broj indeksa 100875/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja privrednog društva Dexy Co".

Odbrana diplomskog rada - Đorđe Teodosijević - 100550/2011

Dana 10.10.2017. u 15:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Đorđe Teodosijević, broj indeksa 100550/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Faktoring kao savremeni finansijski proizvod međunarodna i domaća regulativa poslova faktoringa".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Bekić - 104744/2010

Dana 10.10.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Bekić, broj indeksa 104744/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Lojalnost potrošača brendu na primerima NBA lige".

Odbrana diplomskog rada - Dane Puhar - 100264/2012

Dana 04.10.2017. u 14:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Dane Puhar, broj indeksa 100264/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analitičke procedure u fazi planiranja revizije finansijskih izveštaja".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Milošević - 101327/2011

Dana 04.10.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Milošević, broj indeksa 101327/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Evropska banka za obnovu i razvoj-EBRD ciljevi osnivanja i članstvo".

Odbrana diplomskog rada - Manojlo Milošević - 100177/2011

Dana 04.10.2017. u 14:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Manojlo Milošević, broj indeksa 100177/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena revizijske regulative u Republici Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Andrijana Cvejić - 100398/2013

Dana 02.10.2017. u 15:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Andrijana Cvejić, broj indeksa 100398/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj stečajnog bilansa za sprovođenje stečajnog postupka".

Odbrana diplomskog rada - Marina Voštić - 100092/2013

Dana 02.10.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marina Voštić, broj indeksa 100092/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga osiguravajućih kompanija na tržištu kapitala".

Odbrana diplomskog rada - Viéntije Mićović - 100540/2013

Dana 02.10.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Viéntije Mićović, broj indeksa 100540/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje rizicima banke".

Univerzitet Singidunum © 2018