118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Milan Popović - 101271/2012

Dana 25.01.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Milan Popović, broj indeksa 101271/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Vrste elektronske trgovine".

Odbrana diplomskog rada - Vladislava Pop-Mitić - 101547/2012

Dana 24.01.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Vladislava Pop-Mitić, broj indeksa 101547/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga Državne revizorske institucije u sistemu revizije javnih sredstava".

Odbrana diplomskog rada - Tamara Nikolić - 100666/2012

Dana 24.01.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tamara Nikolić, broj indeksa 100666/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena kompjutera u internoj reviziji".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Čolović - 101263/2012

Dana 24.01.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Čolović, broj indeksa 101263/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Revizija korporativnog upravljanja".

Odbrana diplomskog rada - Strahinja Rašović - 120343/2012

Dana 20.01.2017. u 10:00, u prostoriji S34, na III spratu, Danijelova 32, student Strahinja Rašović, broj indeksa 120343/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "IKEA".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Lazarević - 104750/2011

Dana 19.01.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Lazarević, broj indeksa 104750/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Tranzicija domaćeg bankarstva".

Odbrana diplomskog rada - Milan Sarapa - 100054/2012

Dana 10.01.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Milan Sarapa, broj indeksa 100054/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Autorska i sporedna prava i njihova primena u cilju suzbijanja sive ekonomije".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Raić - 102765/2012

Dana 10.01.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Raić, broj indeksa 102765/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja kompanije "Pet Centar"".

Univerzitet Singidunum © 2018