118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Jelena Mirković - 102213/2011

Dana 28.01.2016. u 12:00, u prostoriji A12, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Mirković, broj indeksa 102213/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Fiskalno opterećenje u Srbiji i zemljama u okruženju".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Mitić - 102743/2010

Dana 28.01.2016. u 12:00, u prostoriji A12, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Mitić, broj indeksa 102743/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Budžetski sistem i upravljanje državom".

Odbrana diplomskog rada - Jovana Stančić - 103114/2011

Dana 26.01.2016. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Stančić, broj indeksa 103114/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "E banking, nastanak i razvoj".

Odbrana diplomskog rada - Marko Lino Ristović - 103893/2011

Dana 29.01.2016. u 11:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Marko Lino Ristović, broj indeksa 103893/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet promocija - studija slučaja "WjelewS" Aspen".

Odbrana diplomskog rada - Luka Svrdlin - 101347/2009

Dana 26.01.2016. u 10:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Luka Svrdlin, broj indeksa 101347/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Pravo u bankarskom poslovanju".

Odbrana diplomskog rada - Bojan Pavić - 106695/2009

Dana 27.01.2016. u 14:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Bojan Pavić, broj indeksa 106695/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Katastrofalni rizici".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Milović - 100070/2010

Dana 25.01.2016. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Milović, broj indeksa 100070/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Marketing društvenih mreža na primeru brenda Nike".

Odbrana diplomskog rada - Sonja Dostanić - 471/2008

Dana 20.01.2016. u 15:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Sonja Dostanić, broj indeksa 471/2008, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Marketing i trgovina u gejming industriji".

Odbrana diplomskog rada - Mara Brzica - 120109/2011

Dana 20.01.2016. u 15:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Mara Brzica, broj indeksa 120109/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga i značaj predstavništva Hrvatske gospodarske komore u Srbiji (2002.-2013.)".

Odbrana diplomskog rada - Marija Opačić - 101554/2011

Dana 20.01.2016. u 15:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Opačić, broj indeksa 101554/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Promotivna strategija kompanije Avon".

Odbrana diplomskog rada - Srđan Frlan - 72/2008

Dana 20.01.2016. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Srđan Frlan, broj indeksa 72/2008, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Bankarski kreditni posao sa primerom kreditne procedure OTP Banke".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Stankov - 101358/2011

Dana 20.01.2016. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Stankov, broj indeksa 101358/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Bankoosiguranje u Srbiji sa primerom bankoosiguranja u "Intesa Banci"".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Divnić - 102733/2011

Dana 20.01.2016. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Divnić, broj indeksa 102733/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Sistem Evropske Centralne Banke ECB (FED)".

Odbrana diplomskog rada - Jovana Lazić - 102073/2011

Dana 20.01.2016. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Lazić, broj indeksa 102073/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Banke i finansijska tržišta".

Odbrana diplomskog rada - Milica Ješić - 102705/2011

Dana 20.01.2016. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Ješić, broj indeksa 102705/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Investiciono bankarstvo -studija slučaja: inicijalna javna ponuda kao izazov investicionog bankarstva".

Odbrana diplomskog rada - Danijela Matić - 100196/2011

Dana 20.01.2016. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Danijela Matić, broj indeksa 100196/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Elektronski novac".

Odbrana diplomskog rada - Jovana Ivković - 120298/2011

Dana 20.01.2016. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Ivković, broj indeksa 120298/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Poslovi platnog prometa".

Odbrana diplomskog rada - Sla]ana Stojanović - 102041/2011

Dana 22.01.2016. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Sla]ana Stojanović, broj indeksa 102041/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja sa aspekta investitora".

Odbrana diplomskog rada - Uroš Međed - 365/2008

Dana 25.01.2016. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Uroš Međed, broj indeksa 365/2008, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Strateško planiranje i poslovni plan sa primerom Delta Holding".

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Rakita - 104989/2010

Dana 20.01.2016. u 10:30, u prostoriji 015, u prizemlju, Kumodraška 261, student Nemanja Rakita, broj indeksa 104989/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Istraživanja o zaštiti potrošača u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Pavlović - 103903/2011

Dana 20.01.2016. u 10:00, u prostoriji 015, u prizemlju, Kumodraška 261, student Miloš Pavlović, broj indeksa 103903/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Promocija i promotivne aktivnosti-studija slučaja:"Delhaize"Srbija".

Odbrana diplomskog rada - Luka Milić - 102018/2011

Dana 20.01.2016. u 10:30, u prostoriji 015, u prizemlju, Kumodraška 261, student Luka Milić, broj indeksa 102018/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Proces brendiranja i pozicioniranja na primeru Coca-Cole".

Odbrana diplomskog rada - Draga Stefanović - 406-2007

Dana 20.01.2016. u 10:30, u prostoriji 015, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Draga Stefanović, broj indeksa 406-2007, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Marketing strategije privlačenja i zadržavanja potrošača-studija slučaja JP"PTT Srbije"".

Odbrana diplomskog rada - Anđelka Karanović - 120724/2013

Dana 20.01.2016. u 10:30, u prostoriji 015, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Anđelka Karanović, broj indeksa 120724/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Proces izgradnje prepoznatljivog brenda".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Kasalica - 100469/2011

Dana 18.01.2016. u 13:00, u prostoriji A12, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Kasalica, broj indeksa 100469/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Maloprodajno poslovanje na globalnom tržištu".

Odbrana diplomskog rada - Marko Simić - 101009/2011

Dana 18.01.2016. u 13:00, u prostoriji A12, na I spratu, Danijelova 32, student Marko Simić, broj indeksa 101009/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Istraživanje tržišta u funkciji uvoza studija slučaja: uvoz mobilnih telefona".

Odbrana diplomskog rada - Petar Vasić - 100827/2011

Dana 18.01.2016. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Petar Vasić, broj indeksa 100827/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Sprečavanje pranja novca-stanje u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Jelena Jovanović - 103625/2013

Dana 18.01.2016. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Jovanović, broj indeksa 103625/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Krediti koje odobrava međunarodno udruženje za razvoj (IDA)".

Odbrana diplomskog rada - Nikolas Tomašević - 105294/2010

Dana 14.01.2016. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Nikolas Tomašević, broj indeksa 105294/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Krize koje su pogodile Latinsku Ameriku".

Univerzitet Singidunum © 2018