118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Radmila Škorić - 104388/2010

Dana 28.01.2015. u 11:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Radmila Škorić, broj indeksa 104388/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj budžetskog sistema Srbije tokom XX veka".

Odbrana diplomskog rada - Marija Marković - 120786/2012

Dana 26.01.2015. u 12:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Marković, broj indeksa 120786/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Trezorsko poslovanje u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Blagojević - 100954/2010

Dana 26.01.2015. u 13:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Blagojević, broj indeksa 100954/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Finansijska analiza preduzeća Energoprojekt".

Odbrana diplomskog rada - Bojana Veličković - 102139/2012

Dana 28.01.2015. u 13:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Bojana Veličković, broj indeksa 102139/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja u preduzećima Euronet services d.o.o.".

Odbrana diplomskog rada - Marko Džekulić - 102840/2010

Dana 20.01.2015. u 14:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Marko Džekulić, broj indeksa 102840/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Računovodstveni tretman troškova: evidencija troškova materijala i amortizacije".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Romčević - 104031/2010

Dana 16.01.2015. u 12:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Romčević, broj indeksa 104031/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Javni dug Republike Srbije od 2004-2014. godine i budžetski deficit".

Odbrana diplomskog rada - Ana Šakić - 100193/2010

Dana 16.01.2015. u 12:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Šakić, broj indeksa 100193/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Javni rashodi: teorije, principi i klasifikacija".

Odbrana diplomskog rada - Milica Tasić - 140711/2011

Dana 14.01.2015. u 15:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Tasić, broj indeksa 140711/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Nastanak i otkrivanje prevara u finansijskim izveštajima".

Odbrana diplomskog rada - Dragana Antić - 120775/2010

Dana 14.01.2015. u 12:15, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Dragana Antić, broj indeksa 120775/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskog izveštaja o zalihama".

Odbrana diplomskog rada - Luka Kapičić - 102466/2010

Dana 14.01.2015. u 17:30, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Luka Kapičić, broj indeksa 102466/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Trgovina električnom energijom".

Odbrana diplomskog rada - Pavle Pavlović - 101427/2009

Dana 12.01.2015. u 11:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Pavle Pavlović, broj indeksa 101427/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizacija poslova sa privredom- studija slučaja: Banka Intesa a.d.".

Odbrana diplomskog rada - Suzana Živanović - 103416/2010

Dana 12.01.2015. u 11:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Suzana Živanović, broj indeksa 103416/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja preduzeća za proizvodnju šampinjona-studija slučaja d.o.o. „Dražen“".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Voisavljević - 102838/2010

Dana 19.01.2015. u 13:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Voisavljević, broj indeksa 102838/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Obavezno osiguranje".

Odbrana diplomskog rada - Mihailo Bogdanović - 100626/2010

Dana 12.01.2015. u 13:30, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Mihailo Bogdanović, broj indeksa 100626/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Karakteristike veleprodaje na globalnom tržištu na primeru Metro Cash & Carry".

Odbrana diplomskog rada - Ana Aleksić - 102683/2010

Dana 15.01.2015. u 12:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ana Aleksić, broj indeksa 102683/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Finansijsko izveštavanje sa aspekta velikih pravnih lica".

Odbrana diplomskog rada - Sofija Una Manić - 104272/2010

Dana 12.01.2015. u 15:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Sofija Una Manić, broj indeksa 104272/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja na primeru Dahlia i Henkel".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Bakić - 102445/2010

Dana 09.01.2015. u 16:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Bakić, broj indeksa 102445/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja kompanija za jablovske telekomunikacije „SBB“ i „ IKOM“".

Odbrana diplomskog rada - Mihajlo Petrović - 100563/2010

Dana 09.01.2015. u 16:30, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Mihajlo Petrović, broj indeksa 100563/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza finansijskih izveštaja za preduzeća „GEBI“ d.o.o. i „STO POSTO“ d.o.o.".

Univerzitet Singidunum © 2018