118,4727

Raspored predavanja

Rasporede predavanja na Poslovnom fakultetu možete pogledati na linkovima iz tabele u produžetku:

Zimski semestar - Poslovna ekonomija

1. godina - Poslovna ekonomija

Preuzmi

2. godina - Poslovna ekonomija

Preuzmi

3. godina - Modul Finansije i bankarstvo

Preuzmi

3. godina - Modul Upravljanje ljudskim resursima

Preuzmi

3. godina - Modul Marketing i menadžment

Preuzmi
3. godina - Modul Računovodstvo i revizija Preuzmi
4. godina - Modul Finansije i bankarstvo Preuzmi
4. godina - Modul Upravljanje ljudskim resursima Preuzmi
4. godina - Modul Marketing i menadžment Preuzmi
4. godina - Modul Računovodstvo i revizija Preuzmi

 

Zimski semestar - Anglistika

1. godina - Anglistika

Preuzmi

2. godina - Anglistika

Preuzmi

 

Raspored grupa

1. godina - Poslovna ekonomija - grupa A  - Preuzmi

1. godina - Poslovna ekonomija - grupa B - Preuzmi

1. godina - Anglistika - grupa A - Preuzmi

1. godina - Anglistika - grupa B - Preuzmi

Univerzitet Singidunum © 2018