119,1759

Raspored predavanja

Rasporede predavanja na Poslovnom fakultetu možete pogledati na linkovima iz tabele u produžetku:

Letnji semestar - Poslovna ekonomija

1. godina - Poslovna ekonomija

Preuzmi

2. godina - Poslovna ekonomija

Preuzmi

3. godina - Modul Finansije i bankarstvo

Preuzmi

3. godina - Modul Upravljanje ljudskim resursima

Preuzmi

3. godina - Modul Marketing i menadžment

Preuzmi
3. godina - Modul Računovodstvo i revizija Preuzmi
4. godina - Modul Finansije i bankarstvo Preuzmi
4. godina - Modul Upravljanje ljudskim resursima Preuzmi
4. godina - Modul Marketing i menadžment Preuzmi
4. godina - Modul Računovodstvo i revizija Preuzmi

 

Letnji semestar - Anglistika

1. godina - Anglistika, Grupa A

Preuzmi

1. godina - Anglistika, Grupa B

Preuzmi

 

Rasporedi grupa

1. godina, Poslovna ekonomija, grupa A

Preuzmi

1. godina, Poslovna ekonomija, grupa B

Preuzmi

1. godina, Anglistika, grupa A

Preuzmi

1. godina, Anglistika, grupa B

Preuzmi
Univerzitet Singidunum © 2017