118,4727

Upravljanje ljudskim resursima

Ljudski resursi predstavljaju najvažniju poslovnu kariku u efektivnom upravljanju ljudima i procesima na savremenom tržištu rada.

Svaka kompanija danas ima Odeljenje za ljudske resurse, u kome rade diplomirani ekonomisti za ovu oblast. Menadžer ljudskih resursa jedno je od 5 najplaćenijih zanimanja na svetu po Forbsovoj listi.

Ljudski resursi obuhvataju širok spektar poslova od profilisanja kandidata za zapošljavanje do treninga i razvoja zaposlenih, u kojima se mogu pronaći mladi različitih interesovanja i obrazovanja.

Upis na modul Upravljanje ljudskim resursima, studentima omogućava otkrivanje pravih metoda izbora najboljih kandidata za posao, njihovog razvoja, motivacije i nagrađivanja.

Studenti nakon diplomiranja na modulu Upravljanje ljudskim resursima na Poslovnom fakultetu mogu da rade u službi za ljudske resurse, u HR agencijama, kao i u kompanijama za HR konsalting.

 

Na sajtu upisa osnovih studija možete dobiti više informacija o modulu i predmetima.

Univerzitet Singidunum © 2018