118,4727

Računovodstvo i revizija

Savremeni način poslovanja zahteva promenu tradicionalnog pristupa kako u evidentiranju poslovnih promena tako i u rukovođenju preduzećem. Svrha modula Računovodstvo i revizija na Poslovnom fakultetu je osposobljavanje budućih stručnjaka za evidentiranje i kontrolu složenih poslovnih transakcija i upoznavanje sa ključnim finansijskim pokazateljima na bazi kojih se donose poslovne odluke.

Iz tog razloga modul pruža teorijska znanja i praktičnu primenu najmodernijih dostignuća iz oblasti računovodstva i revizije. Na ovom modulu studenti će biti u prilici da steknu znanja i profesionalnu osposobljenost kako bi postali ovlašćeni revizori (ACCA), kao i ovlašćeni interni revizori (CIA). Ono po čemu se ovaj smer razlikuje od drugih jeste i upoznavanje studenata sa osnovama forenzičkog računovodstva, kao nove delatnosti u ovoj oblasti.

Ispravno evidentiranje poslovnih transakcija, sastavljanje realnih finansijskih izveštaja, analiza poslovanja, otkrivanje grešaka i zloupotreba u računovodstvu su oblasti koje se proučavaju na predmetima ovog modula. Upis na ovaj smer će omogućiti studentima da provere stečeno znanje u toku studiranja na praktičnoj nastavi u nekoj od poznatih računovodstvenih i revizorskih agencija.

Studenti će se upoznati sa primenom softvera CaseWare, koji u svom poslovanju koristi većina revizorskih kuća.

CaseWare2

 

Na sajtu upisa osnovih studija možete dobiti više informacija o modulu i predmetima.

Univerzitet Singidunum © 2018