118,4727

Marketing i menadžment

Upis na studije Marketinga i menadžmenta predstavlja šansu budućim studentima za ulazak u svet kreativnog, strateškog i analitičkog razmišljanja ekonomije kroz predmete kao što su oglašavanje (advertajzing), internet marketing, međunarodni marketing, odnosi sa javnošću (PR), upravljanje projektima, kanali marketinga, ponašanje potrošača, strategijski menadžment, elektronsko poslovanje i ekonomsko finansijska analiza.

Tokom studija ekonomije studenti se pripremaju za vreme nakon studija. Iskustvo u realnom poslovnom okruženju studenti dobijaju kroz praksu, gostovanje eksperata iz različitih oblasti marketinga i menadžmenta, karijernog centra, medija kluba, što omogućava studentima da procene svoje sposobnosti, interesovanja i motive, kao i da steknu dovoljno informacija koje im pomažu u daljem profesionalnom usmerenju.

Po diplomiranju, studenti programa Marketing i menadžment, Poslovnog fakulteta stiču akademsko zvanje diplomirani ekonomista i kompetentni su za obavljanje poslova u oblastima marketing konsaltinga, advertajzinga, internet marketinga, odnosa sa javnošću, organizacije događaja, kriznog menadžmenta i upravljanja projektima.

 

Na sajtu upisa osnovih studija možete dobiti više informacija o modulu i predmetima.

Univerzitet Singidunum © 2018