118,7428

Finansije i bankarstvo

Modul finansije i bankarstvo koji se realizuje na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum omogućuje studentima savladavanje materije iz različitih oblasti finansija i njihovo osposobljavanje za praktičan rad u raznim finansijskim institucijama.

Savremeni ekonomski tokovi, kao i posledice svetske ekonomske krize, primorali su sve učesnike na finansijskim tržištima da menjaju i revidiraju koncepcije poslovanja i prilagode se novonastalim okolnostima. U tom smislu kroz smer finansije i bankarstvo studenti se upoznaju sa inovacijama i savremenim trendovima u oblasti finansijskih tržišta, berzanskog i bankarskog poslovanja, monetarne i fiskalne ekonomije, korporativnog upravljanja, finansijskog risk menadžmenta.

Na ovaj način studenti se osposobljavaju da lakše steknu neku od prestižnih domaćih i međunarodnih licenci kao što su licencirani portfolio menadžer, investicioni savetnik, sertifikovani finansijski analitičar, sertifikovani risk menažder, sertifikovani turn-around manager, ovlašćeni nezavisni procenitelj. Finansije su svetski jezik poslovanja.

 

Na sajtu upisa osnovih studija možete dobiti više informacija o modulu i predmetima.

Univerzitet Singidunum © 2018