118,4727

Osnovne studije

Studijski program na fakultetu namenjen je studentima koji imaju želju i potrebu da se na kvalitetan način obrazuju i steknu znanja i veštine iz oblasti ekonomije koje će im omogućiti da ostvare aktivnu ulogu u savremenom poslovnom svetu. Kao jedan od vodećih ekonomskih fakulteta u regionu, Poslovni fakultet u Beogradu nudi četiri modula ekonomskog usmerenja:

  • Računovodstvo i revizija
  • Finansije i bankarstvo
  • Marketing i menadžment
  • Upravljanje ljudskim resursima

Ključni aspekt nastave na Poslovnom fakultetu u Beogradu čini upotreba metodologije studije slučaja (case study), koja studentima omogućava da, kroz analize studija slučaja uspešnih preduzeća iz naše zemlje i sveta, razvijaju sistematičnost i analitičnost u rešavanju problema.
Na časovima vežbi iz primenjenih ekonomskih predmeta koriste se napredni softveri u oblasti finansija i računovodstva kao što su: SAP, Pantheon, Asseco, Bloomberg i platforma FOREX-a.

 

Nakon uspešnog završetka studija, studenti programa Poslovna ekonomija stiču akademsko zvanje diplomirani ekonomista.


U cenu školarine su uključeni udžbenici za tekući semestar.

 

Na sajtu upisa osnovih studija možete dobiti više informacija o studijskom programu i predmetima. Putem ovog sajta takođe možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

 

Za direktnu prijavu i upis na Univerzitet Singidunum kliknite ovde.

Univerzitet Singidunum © 2018