118,4727

Univerzitet Singidunum na listi pružaoca usluga u programu Zeleni inovacioni vaučeri

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokreće Program zelenih inovacionih vaučera u Srbiji kako bi pospešila proces uvođenja inovacija u mala i srednja preduzeća (MSP) u oblasti zelenih tehnologija i resursne efikasnosti i ujedno poboljšala njihovu saradnju sa istraživačko-razvojnim organizacijama (IRO).

Zeleni inovacioni vaučeri su bespovratna sredstva vrednosti do €20.000 namenjena sektoru MSP za pokrivanje do 90 procenata troškova spoljnih usluga istraživanja i razvoja novih proizvoda, usluga i procesa, ili inovativnog unapređenja postojećih, u cilju efikasnijeg korišćenja resursa i bržeg prelaska na zelenu privredu.

Saradnja sa IRO treba da omogući MSP da smanje uticaj na životnu sredinu i povećaju svoju konkurentnost. Univerzitet Singidunum kao je jedna od IRO koja zadovoljava uslove, stavljena je na listu pružaoca usluga u okviru Programa zelenih inovacionih vaučera. Univerzitet će u saradnji sa konsultantskom firmom Casa Forte uzeti učešće u programu i ponuditi inovativno rešenje za jednog klijenta iz sektora MSP.

Univerzitet Singidunum © 2018