118,7428

Susret studenata sa revizorima

Poslovni fakultet Univerziteta Singidunum je organizovao za studente studijskog programa Računovodstvo i revizija susret sa ovlašćenim internim i eksternim revizorom.


Mr Milica Bijelić je sertifikovani ovlašćeni interni revizor i sertifikovani ovlašćeni revizor sa višegodišnjim radnim iskustvom u oblasti eksterne, interne i forenzičke revizije. Za studente je imala izlaganje na temu: Kreativno računovodstvo i kriminalne radnje u finansijskim izveštajima.

susret-studenata-sa-revizorima-3 susret-studenata-sa-revizorima-1

 

MA Jelena Runić poseduje sertifikate ovlašćenog internog revizora (CIA – Cerificated Internal Auditor) i sertifikaciju za ocenu upravljanja rizikom (CRMA Cerification in Risk Managemen Tassurance), izdate od strane Globalnog instituta internih revizora, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti interne revizije. Za studente je spremila izlaganje na temu: Interna revizija u praksi.

Susret je realizovan kroz razgovor, interaktivnim učešćem gošći i studenata, kroz koji je prikazana zainteresovanost studenata za nova znanja iz praktičnog delovanja eksterne i interne revizije. Gošće su se u izlaganju rukovodile profesionalnim pravilima struke i trudile se da prenesu studentima važnost za stalnim kontinuiranim usavršavanjem u ovoj oblasti poslovanja.

susret-studenata-sa-revizorima-2 susret-studenata-sa-revizorima-4

 

Studenti su se na kraju zahvalili gošćama na poseti i izdvojenom vremenu i iskazali nadu da će se ponovo sresti u profesionalnoj karijeri.

Univerzitet Singidunum © 2018