118,7428

Studenti u stručnoj poseti Aerodromu Nikola Tesla

Dana 26. juna 2017. godine studenti Univerzieta Singidunum - Poslovnog fakulteta Beograd i Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Valjevo bili su u stručnoj poseti AD Aerodromu Nikola Tesla Beograd. Primila ih je Snežana Batrićević, dipl. ekonomista, Rukovodilac interne revizije.

ANT 2

U prijatnom razgovoru sa internim revizorom Snežanom Batrićević studenti su imali priliku da se upoznaju sa svim izazovima posla internog revizora, gde je istaknuto da interni revizor kontroliše procedure i utvrđuje da li se iste obavljaju u skladu sa očekivanim procedurama. Posao internog revizora, pored stručnosti, zahteva i razvijenu veštinu komunikacije, međusobnog uvažanja zaposlenih u subjektu revizije (odeljenju organizacije), kao i funkcionalnu, administrativnu i organizacionu nezavisnost internog revizora, što je jedna od osnovnih premisa obavljanja ovog posla. Studentima je predočeno da je posao internog revizora veoma dinamičan i da svaka organizacija ima svoje specifičnosti koje utiču i na obavljanje poslova interne revizije. Zbog toga interni revizor mora konstantno da se usavršava kako bi kvalitetno i profesionalno obavljao svoj posao.

ANT 1

Univerzitet Singidunum © 2018