118,7428

Studenti u poseti Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti

Studenti ekonomije na Poslovnom fakultetu u Beogradu Univerziteta Singidunum su u sredu 26. aprila 2017. godine organizovano posetili Beogradsku berzu i Komisiju za hartije od vrednosti.

Poseta beogradskoj berzi - 001

Studenti su prvo prisustvovali predavanju Natalije Nedeljković, stručnog saradnika za PR i marketing Beogradske berze.

Poseta beogradskoj berzi - 002

Tu su imali prilike da čuju o: osnovama trgovanja na berzi i o tržištu hartija od vrednosti; listiranim akcionarskim društvima u Republici Srbiji i kretanju njihovih cena akcija, kao i o ostalim učesnicima i članovima; prednostima i manama trgovanja hartijama od vrednosti; istoriji Beogradske berze i poteškoćama poslovanja zbog tržišnih uslova.

Poseta beogradskoj berzi - 005

Nakon toga su studenti sprovedeni u Komisiju za hartije od vrednosti, gde su imali veliku čast da čuju predavanje od strane cenjenog dr Predraga Dedeića, predsednika Komisije za hartiju od vrednosti i Vladislava Stankovića, člana Komisije i višeg savetnika - inspektora u sektoru za nadzor.

Poseta beogradskoj berzi - 003

Studenti su slušali o neophodnosti postojanja ovakvog nadzornog tela na finansijskom tržištu, zaštiti interesa investitora i o Zakonu o tržištu hartija od vrednosti.

Poseta beogradskoj berzi - 004

Studente su u organizovanu posetu vodile Luna Đurić i Maja Gligorić, saradnice u nastavi.

Univerzitet Singidunum © 2018