118,7428

Predavanje internog revizora za studente

Poslovni fakultet Univerziteta Singidunum u okviru nastave iz predmeta Revizija je organizovao gostujuće predavanje Sanje Denčić licenciranog internog revizora. Iskustvo u oblasti interne revizije stekla je radeći više od 12 godina u UNIQA osiguranju u internoj reviziji ovog Društva.

Tema predavanja: „Definicija interne revizije iz perspektive prakse“ je bila interesantna za studente koji planiraju da se u daljem profesionalnom razvoju opredele za oblast interne revizije. Predavanje je održano 14.11.2017. godine za studente III godine studijskog programa Računovodstvo i revizija. Studenti su na osnovu predavanja prepoznali važnost interne revizije u sistemu korporativnog upravljanja i izrazili zahvalnost za predavanje kao i za odovore na postavljena pitanja.

Fotografije sa predavanja možete da pogledate na ovom linku

Univerzitet Singidunum © 2018