118,7428

Poziv za učešće u radu okruglog stola

Koristimo priliku da vas obavestimo da Univerzitet Singidunum u sredu 17.05.2017. godine organizuje okrugli sto pod nazivom: Kvalitet finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji u svetlu globalnog stanja u računovodstvu i lokalnog okruženja.


Teme relevantne za diskusiju su:

  • globalna dešavanja u oblasti računovodstvene regulative,
  • lokalni problem finansijskog izveštavanja.

FINIZ - okrugli sto

Pozivamo sva zainteresovana lica koja bi želela da iznesu svoje viđenje na temu, da se prijave na mejl adresu konferencije FINIZ, do 5. maja 2017.godine (finiz|mmnkk|singidunum.ac.rs), kako bi se odredio dnevni red. Takođe, učesnici Okruglog stola mogu dostaviti elektronske materijale za distribuciju zainteresovanim licima.

Usvojena agenda će biti prezentovana na sajtu Univerziteta Singidunum i konferencije FINIZ najkasnije do 12.05.2017. godine.

Univerzitet Singidunum © 2018