118,7428

Osnove kontrolinga

Bojan Šćepanović, vlasnik i osnivač Menadžment centra iz Beograda, upoznao je studente Poslovnog fakulteta iz Beograda, sa osnovama i istorijama kontrolinga, i perspektivom ličnog razvoja i zaposlenja u ovoj oblasti. Takođe, je skrenuo pažnju koje su međunarodne akademije relevantne za sticanje odgovarajućih sertifikata za kontrolere.

Bojan Šćepanović

Istakao je zadovoljstvo, što studenti Poslovnog fakulteta u Beogradu:

  • realizuju prakse u Menadžment biznis centru, ali i pronalaze stalno zaposlenje kod njih u firmi ili kod njihovih poslovnih partnera,
  • učestvuju u Poslovnim simulacijama, kao što je Board Game - SOF, gde se polaznici nalaze u ulozi generalnog direktora (CEO) i donose odluke iz oblasti strategija, operacija i finansija.

Takođe, ih je pozvao da uzmu učešće na petom ICV kongresu kontolera koji se organizuje krajem maja meseca u Beogradu.

Na kraju predavanja, najaktivniji studenti u diskusiji, su dobili na poklon izdanja Menadžment biznis centra iz oblasti kontrolinga.

Univerzitet Singidunum © 2018