118,7428

On-line prijava za praksu

Svi studenti IV godine Poslovnog fakulteta koji žele da obave stručnu praksu u organizaciji Univerziteta Singidunum treba da popune on-line prijavu za stručnu praksu do kraja aprila 2018. godine.

Studentima Poslovne ekonomije profesionalna praksa je obavezna i predviđena Nastavnim planom i programom kao deo predmeta Praktična istraživanja i poslovne veštine.

Prijava za praksu studenata se vrši isključivo on-line a prema oblastima interesovanja. On-line prijava za stručnu praksu se nalazi na sajtu Univerziteta Singidunum, u opciji studenti - stručna praksa.

U organizaciji Univerziteta na praksu će biti upućeni najbolji studenti. O terminima prakse studenti će biti naknadno obevešteni u zavisnosti od potreba organizacija i studenata.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati putem e-mail adrese careers|mmnkk|singidunum.ac.rs ili pozivanjem broja 011/30 94 060.

Univerzitet Singidunum © 2018