118,4727

Održano gostujuće predavanje: Tijana Tasovac - Vivid

Dana 18. oktobra 2017. godine je održano gostujuće predavanje gospođe Tijane Tasovac, direktorke istraživačkog tima u marketinškoj agenciji za kvalitativna istraživanja Vivid.

Predavanje je održano na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum za studente studijskog programa Marketing i menadžment.

vivid-vesti-png

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa najnovijom metodologijom realizacije fokus grupa koje predstavljaju veoma popularan metod u kvalitativnim istraživanjima i to posebno u motivacionim istraživanjima potrošača. Studenti su takođe imali priliku da saznaju kako dobijeni rezultati omogućavaju preduzeću da uopšti određene pretpostavke o potrošačima i situacijama na tržištu, dođe do novih ili revitalizovanih ideja, poboljša efikasnost propagandne poruke, shvati motive potrošača, njihov stil života i slično.

Gostujuće predavanje je održano u okviru nastave iz predmeta Ponašanje potrošača, kod prof. dr Radmile Živković.

Univerzitet Singidunum © 2018