118,7428

Naši profesori na drugom Belgrade wealth forumu

Profesori Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum učestvovali su u radu drugog Belgrade Wealth Foruma, koji je okupio oko 150 učesnika iz 20 zemalja sveta, a koji je održan 28. i 29. septembra 2017. godine u hotelu “Falkensteiner” u Beogradu.

Belgrade wealth Forum 1

Na Forumu su se okupile najveće svetske konsultantske kuće u domenu upravljanja kapitalom i bogatstvom, programa rezidencija i pasoša, investicionog konsaltinga, poreske optimizacije kompanija i pojedinaca i osnivanja i poslovanja kompanija u raznim jurizdikcijama. Predstavljeni su i najnoviji trendovi u privatnom bankarstvu, investicijama i upravljanju kapitalom bogatih klijenata iz sveta, a bilo je reči i o mogućnosti dobijanja drugog državljanstva i poreskih rezidencija u zemljama s najnižim poreskim stopama, kao i najbolje mogućnosti za život i obrazovanje članova porodica potencijalnih rezidenata.

Belgrade wealth Forum 2

Forumu su prisustvovali prof. dr Zoran Jović, prof. dr Zoran Jeremić, prof. dr Tijana Radojević, prof. dr Vule Mizdraković i doc. dr Ivica Terzić.

Univerzitet Singidunum © 2018