118,7428

Internacionalni dan računovođa na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum

Internacionalni dan računovođa na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum proslavljen je radno 16.11.2017.g. nizom stručnih predavanja studentima IV godine Poslovnog fakulteta, modula Računovodstvo i revizija i đacima Druge ekonomske škole iz Beograda i njihovim profesorima.

međunarodni-dan-računovođa-16112017-godine-DSC_8353

Generalna tema predavanja bila je Izazovi profesije forenzički računovođa i revizor. Đacima i studentima obratili su se Miroslava Gaćeša, ACCA, CPA, Direktor u Sektoru poslovnog konsaltinga  Deloitte; Miloš Mitrić, partner i direktor DFK Konsultant-Revizija - DFK International i Marija Radovanović,  Credit Fraud Manager, Raiffeisen bank.

međunarodni-dan-računovođa-16112017-godine-DSC_8411


Miroslava Gaćeša, Direktor u sektoru poslovnog konsaltinga Deloitte, kao revizor sa dugogodišnjim iskustvom u praksi eksterne revizije i forenzičke revizije, provela je studente i đake kroz osnovne faze istrage kriminalnih radnji korupcije i istakla da je uloga forenzičkog revizora da prikupi dokaze koristeći odgovarajuću metodologiju i da ih preda klijentu, odnosno advokatskoj kancelariji za koju je angažovan u istrazi.  Ova profesija zahteva značajno radno angažovanje, odgovarajuće licence za rad, kao i profesionalnu izdržljivost jer se pretražuju velike količine dokumentacije u hard copy-ju, kao i digitalni podaci, podaci prikupljeni u intervjuima sa zaposlenima i skeniranju eksternog okruženja.

S3


Miloš Mitrić, partner i direktor DFK Konsultant-Revizija - DFK International je u svom izlaganju istakao važnost multidisciplinarnih znanja koja forenzički revizor mora posedovati kako bi efikasno obavio istražne radnje za klijenta i naglasio đacima i studentima da nakon završenog fakulteta moraju dalje da se usavršavaju  i stiču stručne licence. On je predstavio i osnovne rezultate istraživanja organizacije ACFE iz izveštaja Report to the nation iz 2016.g. Gospodin Mitrić je istakao da prevarne radnje u finansijskim izveštajima po učestalosti čine ispod jedne trećine svih radnji, ali po ekonomskoj šteti, odnosno gubitku koji izazivaju predstavljaju najteže oblike krivičnih dela u privredi.

međunarodni-dan-računovođa-16112017-godine-DSC_8401


Marija Radovanović, Credit fraud manager Raiffeisen bank,  naglasila je potrebu za učenjem i sticanjem znanja koja ne prestaje završetkom fakulteta već traje u kontinuitetu tokom celokupne radne karijere, pogotovo ako je u pitanju karijera  credit fraud manager-a. Takođe, istakla je da je ova profesija veoma značajna sa aspekta banaka i finansijskih institucija i da je prilikom otkrivanja prevara važno da se forenzičar stavlja u poziciju kako razmišlja počinilac prevarne radnje kako bi efikasno otkrio prevaru. Gospođa Marija Radovanović je istakla i značaj interne revizije kao jednog od glavnih stubova otkrivanja prevara u organizacijama različitih delatnosti.

S5

Univerzitet Singidunum © 2018