118,7428

Gostujuće predavanje predstavnika „Stanišić Audit”-a

Na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum, 14.11.2017. godine studentima IV godine studijskog programa Računovodstvo i revizija predstavnici „Stanišić Audit“-a su prezentovali primenu softvera CaseWare.
Na predmetu Metodologija revizije studente je sa ovim softverom, koji u svom poslovanju koristi većina revizorskih kuća, upoznala u ime revizorske kuće „Stanišić Audit“ Bojana Stanišić, revizor i licencirano ovlašćeno lice u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma


U toku prezentacije studenti su imali priliku da se na praktičnim primerima upoznaju sa primenom softvera. Studenti su mogli kroz interakciju sa predstavnikom „Stanišić Audit“-a da saznaju sve što ih interesuje o softveru CaseWare, načinima njegove impelementacije u različitim poslovnim okruženjima. Prezentacija je izazvala interesantnu diskusiju na relaciji studenti, profesor i gost predavač. Studenti su se zahvalili na kraju prezenacije i diskusije Bojani Stanišić na prenetim znanjima.

Fotografije sa predavanja možete da pogledate na sledećem linku.

Univerzitet Singidunum © 2018