118,7428

Dodela sertifikata - Educational Course in the Basics of Pantheon

Dana 24. jula 2017. godine, rukovodilac edukativnog kursa Osnove Pantheona - Nada Arežina, u saradnji sa privrednim društvom DataLab, kao vodeće slovenačke kompanije za razvoj poslovne informatike, uručila je sertifikate uspešnim polaznicima kursa.

Dodela sertifikata PantheonPetu godinu zaredom, studentima Univerziteta Singidunum omogućeno je da steknu veštine i znanja koristeći ovaj poslovno-informacioni sistem, kao i da po završetku kursa polažu završni ispit i steknu sertifikate.

Univerzitet Singidunum © 2018