118,4727

Odaberite smer

Anglistika Poslovna ekonomija
Zimski semestar
Smer Predmet
Anglistika Anglofone studije 2
Anglistika Poslovni engleski jezik 1
Anglistika Savremeni engleski jezik 3
Anglistika Sintaksa engleskog jezika
Poslovna ekonomija Marketing
Poslovna ekonomija Poslovne finansije
Poslovna ekonomija Preduzetništvo
Letnji semestar
Smer Predmet
Anglistika Drama, film i knjizevnost 2
Anglistika Poslovni engleski jezik 2
Anglistika Savremeni engleski jezik 4
Anglistika Semantika engleskog jezika
Poslovna ekonomija Bankarstvo
Poslovna ekonomija Baze podataka
Poslovna ekonomija Marketing usluga
Poslovna ekonomija Međunarodna ekonomija
Strani jezici
Smer Predmet
Poslovna ekonomija Engleski jezik 2
Univerzitet Singidunum © 2018