118,4727

Odaberite smer

Anglistika Poslovna ekonomija
Zimski semestar
Smer Predmet
Anglistika Anglofone studije 1
Anglistika Fonetika i fonologija engleskog jezika
Anglistika Savremeni engleski jezik 1
Anglistika Srpski jezik
Poslovna ekonomija Ekonomija
Poslovna ekonomija Kvantitativne metode
Poslovna ekonomija Osnovi računarske tehnike
Letnji semestar
Smer Predmet
Anglistika Drama, film i knjizevnost 1
Anglistika Morfologija engleskog jezika
Anglistika Osnove informatike
Anglistika Savremeni engleski jezik 2
Poslovna ekonomija Menadžment - PFB
Poslovna ekonomija Pravo
Poslovna ekonomija Psihologija
Poslovna ekonomija Računovodstvo
Strani jezici
Smer Predmet
Poslovna ekonomija Engleski jezik 1
Univerzitet Singidunum © 2018